Tenders

Brandstof tenk met pomp

Tender 34/126 van 2019

23 September 2019

Tenders sal volgens die maatskappy se tenderprosedures hanteer word. 

Die onderskeie items word voetstoots verkoop. Tenderbedrae sluit BTW in. Betaling per EFT word aanvaar. Suksesvolle tenderaars sal teen 25 September 2019 telefonies in kennis gestel word. Die onderskeie items moet teen  30 September 2019 betaal en verwyder wees. Die items kan by Obaro Koedoeskop, R511, op die Thabazimbi pad, besigtig word. Kontak Lizelle Ras by 012 381 2930 om vir besigtiging te reël. 

Tendervorms is beskikbaar by Obaro Hoofkantoor of kan elektronies verkry word deur Wilma van Vreden te kontak. Tenders kan per e-pos ingedien word. Gebruik asseblief die korrekte tendernommer vir die item waarvoor getender word, bv. “TENDER 34/126 van 2019” in die onderwerpboks.  

Tender sluit op 23 September 2019. 

Wilma van Vreden 
Telefoonnommer: 012 381 2917 
E-posadres: wilmavv@obaro.co.za

Share this tender with a friend...