The Platinum Directory

OPPORTUNITY FOR CONVENIENCE STORE RENTAL. 

 • Shop space to rent at Amandelbult, Tumela Shopping Centre.
 • An initial 440m2 shop space to rent for convenience store.
 • Possibility to expand to adjoined facilities.
 • Preference will be given to franchised traders.
 • Due consideration to be made for BBBEE requirements.
 • Bidders to present business plan.
 • Nominal negotiated rent to include water and electricity.
 • The company (Amandelbult Mine) would require a declaration of any conflict of interest from the party submitting their plan.
 • To arrange a viewing contact Denis Mossop at 083 578 8438.
 • Overview business plans to be submitted to dennis.mossop@angloamerican.com by no later than 19 June 2020 at 15H00.

GELEENTHEID VIR HUUR VAN GERIEFSWINKELS. 

 • Winkelruimte te huur in Amandelbult, Tumela-winkelsentrum.
 • Aanvanklik 440m2 winkelruimte om te huur vir geriefswinkel.
 • Moontlikheid om uit te brei na aangrensende fasiliteite.
 • Voorkeur sal verleen word aan franchise-handelaars.
 • BSEB-vereistes sal oorweeg word.
 • Bieërs sal ‘n sakeplan aanbied.
 • Nominale onderhandelde huur sal water en elektrisiteit insluit.
 • Die maatskappy (Amandelbult Myn) sal ‘n verklaring van enige konflik van belange benodig van die party wat hul plan indien.
 • Om ‘n besigtiging te reël, kontak Denis Mossop by 083 578 8438.
 • Oorsig besigheidsplanne kan voor 19 Junie 2020 om 15h00 by  dennis.mossop@angloamerican.com ingedien word.
 Thabazimbi
 083 578 8438
 dennis.mossop@angloamerican.com