Articles
Social & Community News
06 September 2019

Thabazimbi – Aangesien daar ‘n swerm Kaapse duiwe losgelaat is op Bloemhof, is daar besluit om ons wedvlugpunt te wysig na Wolmaransstad.

Dit was ‘n blitsige wedvlug wat die duiwe met ‘n Suidewind teen groot spoed huistoe gebring het. Baie geluk aan Pieter Ferreira wat wedvlug A en Dust-A-Side (Nvdw) wat wedvlug B gewen het.
Hiermee die uitslae:


WOLMARANSTAD JO: Aantal duiwe: 96?Wenspoed: 1851.6281mpm?Afstand: 293.051km

 • Pieter Ferreira 1, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 40
 • Sakkie Prins 3, 10, 11, 22, 31
 • Aziscore (Sb) 4, 5, 16
 • Dust-A-Side (Nvdw) 6, 13, 18, 19, 32, 33, 37, 38, 39
 • Ad Erasmus & Seun 7, 9, 12, 14, 21, 27, 30, 36
 • Sakpas Kaste (Gvr) 8, 15, 28, 29, 34
 • Wap Heydenrych 17, 35

WOLMARANSTAD OPE: Aantal duiwe: 96?Wenspoed: 1760.3389mpm?Afstand: : 322.054km

 • Dust-A-Side (Nvdw) 1, 2, 3, 21, 26, 27, 29
 • Sakpas Kaste (Gvr) 4, 9, 10, 19
 • Wap Heydenrych 5, 6, 25, 35
 • Pieter Ferreira 7, 8, 11, 12, 36, 37, 40
 • Ad Erasmus & Seun 13, 20, 22, 31, 32, 33, 34
 • Sakkie Prins 14, 15, 16, 24, 30, 39
 • Aziscore (Sb) 17, 18, 23, 28, 38

KLUB KAMPIOENNE

 1. Pieter Ferreira 1016
 2. Ad Ersamus & Seun 990
 3. Dust-A-Side (Nvdw) 948
 4. Sakpas Kaste 848
 5. Aziscore (Sb) 836
 6. Sakkie Prins 699
 7. Wap Hydenrych 687
 8. Damien Harrington 61

Share this article with a friend...