Articles
Social & Community News
06 September 2019

Thabazimbi – Laerskool Thabazimbi is vanjaar 85 jaar oud, waarvan hulle al 69 jaar op hul huidige terrein geleë is.


Die skool het in 1934 met slegs een onderwyser en 37 leerders begin. Die skool het stelselmatig gegroei tot die 1,050 leerders wat tans hier skool gaan.


Die eerste skoolhoof was SPJ Venter wat op 3 Augustus 1934 per motorfiets hier aangemeld het. Thabazimbi het oor geen skoolgebou beskik nie; hulle het toe eers die myn se saal gebruik waar die mynwerkers ook daagliks kom aansit het vir etes. 


Die eerste klaskamers is eers vier jaar later in 1938 opgerig op die terrein waar Laerskool Ysterberg tans geleë is. 


Gedurende 1950 het die skool verskuif na die huidige terrein en later jare het die hoërskool-afdeling oorgeskuif na die terrein van die huidige Hoërskool Frikkie Meyer.


Die simboliek van die gedenkteken in die sirkel voor die skool is baie interessant aangesien dit ‘n baie goeie weergawe van die skool se geskiedenis is: 

 

  • Die ringmuur wat bestaan uit lae dolomiet-, yster- en ysterklip, soos dit natuurlik ondergronds voorkom in ons area, vorm die basis. Hierdie muur omring die gedenkteken, maar die konstruksie verrys daaruit. Dit simboliseer die ewigheid, getrouheid en beskerming van God waarbinne en waaruit Laerskool Thabazimbi onderwys gegroei het.
  • Die sentrale pilaar word geskut deur ses klippe wat uit die fondasies van die ses verdwene skooltjies: Paddafontein, Kareehoek, Vlieëpoort, Buffelshoek, Klipgat en Groothoek. Die basis van hierdie sentrale pilaar het ses kleiner suile wat op ‘n hoogte van ongeveer een meter saamvloei met die sentrale pilaar. Dit simboliseer die ses skole wat verdwyn het om later Laerskool Thabazimbi te vorm.
  • Die sewe spitvormige suile, wat uit die sirkelvormige basis verrys, vloei saam in ‘n horisontale, sirkelvormige skyf. Dit simboliseer die steeds bestaande skole: Dwaalboom, Northam (Kaalvlakte), Van Wykskraal, Groenvlei, Hendriksdal, Platina (Swartklip) en Koedoeskop (Doornfontein). Hendriksdal het  ook intussen gesluit.
  • Die sirkelvormige skyf waarby die sewe suile aansluit is die sentrale pilaar waarop die agtkantige bal rus. Dit simboliseer die samebinding van die ideale van al agt laerskole wat dien as basis vir Hoërskool Frikkie Meyer.
  • Heel bo is die voormalige Transvaalse Onderwysdepartement Eufees-simbool van twee opvoeders met ‘n fakkel in hul hande. Die fakkel is vir praktiese redes later met ‘n lig vervang. Dit simboliseer die beskermende hand van die opvoeders wat die lig van beskawing die toekoms moet indra.
  • Die struike in die binne-ruimte simboliseer lewe en groei.

Die skool het tans 65 personeellede in diens waaronder 40 onderwysers, sewe administratiewe personeel, drie studente-onderwysers, 13 terrein werkers en een faktotum ingesluit is. 


Die huidige hoof, meneer Koos Venter, is vanjaar reeds 20 jaar aan die stuur van sake. Hy is baie trots op die prestasies wat die leerders en personeel jaarliks op talle terreine behaal. Laerskool Thabazimbi is bekend as een van die top-skole in ons provinsie. 


Hy doen ‘n beroep op die gemeenskap om die skole in Thabazimbi te bly ondersteun omdat kwaliteit skole die anker van ‘n suksesvolle dorp is.

Hy daag die inwoners, sakegemeenskap en veral die stadsraad uit om die dorp ook in dieselfde netjiese toestand as die laerskool, hoërskool, kleuterskole en kerkterreine te kry sodat ons almal saam trots op ons dorp kan wees.

Die gedenkteken voor die skool.
Laerskool Thabazimbi se eerste skoolhoof, SPJ Venter.

 

Share this article with a friend...